Planujesz, projektujesz lub budujesz sieci światłowodowe?

Poznaj optymalny przebieg sieci i prognozuj koszty jej budowy dla własnych obszarów lub z listy FERC/KPO 2023 oraz KPO3 2024

Dzięki platformie fibersim.io możesz samodzielnie konfigurować i zlecać automatyczne symulacje przebiegu sieci dla dowolnych obszarów i punktów adresowych. Na podstawie wygenerowanej prognozy kosztorysowej i zestawienia długości sieci możesz oszacować koszty inwestycji.

Korzystając z fibersim.io możesz również znaleźć nowych klientów dla swojej sieci korzystając z analiz punktów adresowych zawartych w naszej unikalnej kolekcji danych łączącej bazy PRG/NOBC oraz SIDUSIS.

Hero Image
Icon

Symulacja przebiegu sieci i mapa koncepcyjna

Przeprowadź symulację przebiegu sieci światłowodowej do punktów adresowych na obszarach ogłoszonych przez CPPC w konkursach FERC/KPO lub samodzielnie zdefiniuj obszary i punkty.

Icon

Wykorzystaj własne lub wbudowane dane i parametry symulacji

Stwórz symulację przebiegu sieci z uwzględnieniem własnych danych, np.: przebiegi sieci istniejących lub położenie węzłów GPON. Możesz również wykorzystać dane wbudowane w system, w tym informacje z systemu SIDUSIS.

Icon

Prognozowany kosztorys i zestawienie długości sieci

Samodzielnie skonfiguruj ceny oraz jednostki budżetowe wykorzystując dostarczony przez nas plik XLS i zestawienie długości sieci. Szacowane koszty sieci pozostaną Twoją tajemnicą.

Feature

Symulacja i prognozowany kosztorys mogą uwzględniać sieci istniejące

W zależności od dostarczonych przez Ciebie danych możemy uwzględniać w symulacji sieci istniejące z rozróżnieniem czy są to Twoje sieci, czy sieci innych operatorów, z których chcesz skorzystać.

Własne obszary, własne punkty adresowe oraz dane z systemu SIDUSIS

Przy zlecaniu symulacji możesz podać własne punkty adresowe i obszary. Możesz dodatkowo skorzystać z punktów wbudowanych w fibersim.io pochodzących z aktualnych rejestrów PRG, NOBC, SIDUSIS.

Feature
Feature

Mapa koncepcyjna

Symulowany przebieg sieci jest dodatkowo udostępniany jako "Mapa koncepcyjna" w formie osobnego projektu QGIS zgodnego z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie KPO/FERC.

Uwaga! Na mapie koncepcyjnej przed złożeniem dokumentacji należy:

  • zweryfikować poprawność eksportowanych danych;
  • uzupełnić dodatkowe dane dla węzłów z formularza FPZIS oraz samodzielnie dodać (o ile to potrzebne) warstwy: "PWR" oraz te dotyczące technologii radiowych.

Prognozowany kosztorys w formacie XLS i zestawienie długości sieci pozwala na analizę kosztów

Uzupełnieniem symulacji przebiegu sieci w formacie QGIS jest plik XLS reprezentujący przebieg sieci w jednostkach budżetowych, których konfigurację i ceny możesz ustalić sam.

Plik XLS zawiera również zestawienia długości poszczególnych typów sieci.

Feature

Co konkretnie otrzymasz jako wynik symulacji?

Dla każdej symulacji generujemy zestaw danych do pobrania. Demonstracyjna paczka danych jest dostępna do pobrania (bezpłatnie) po rejestracji w systemie.
Feature

Przebieg sieci w formacie QGIS (HLD)

Przebieg sieci zawiera punkty adresowe i symulowany przebieg sieci (trasowanie) - tzw. High Level Design (HLD).

Podział odcinków sieci jest zgodny z nazwami jednostek budżetowych używanych w prognozowanym kosztorysie i może uwzględniać istniejące przebiegi sieci.

Feature

Mapa koncepcyjna w formacie QGIS

Symulowany przebieg sieci jest dodatkowo udostępniany jako "Mapa koncepcyjna" w formie osobnego projektu QGIS zgodnego z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie KPO/FERC.

Uwaga! Na mapie koncepcyjnej przed złożeniem dokumentacji należy:

  • zweryfikować poprawność eksportowanych danych;
  • uzupełnić dodatkowe dane dla węzłów z formularza FPZIS oraz samodzielnie dodać (o ile to potrzebne) warstwy: "PWR" oraz te dotyczące technologii radiowych.
Feature

Zestawienie długości sieci i kosztorys w formacie XLS

Do każdej symulacji generowany jest prognozowany kosztorys uwzględniający jednostki budżetowe (JB) wykorzystane w wygenerowanej sieci.

Do każdej jednostki budżetowej przypisana jest przykładowa konfiguracja oraz ceny. Możesz zmienić konfigurację i ceny na swoje potrzeby - arkusz wówczas automatycznie (lokalnie, na Twoim komputerze) przeliczy szacowany budżet projektu.

Arkusz zawiera także szczegółowe zestawienie długości nowych i istniejących sieci.

logofibersim.io - prezentacja platformy

logofibersim.io - pytania i odpowiedzi

Pełna wersja FAQ jest dostępna po rejestracji i zalogowaniu w systemie. Rejestracja jest bezpłatna.

Co nowego w 2024?

Lista nowości w systemie:

- wsparcie obszarów i punktów konkursu KPO3 ogłoszonego w czerwcu 2024 roku
- zmiana cennika i billingu - jest taniej, bardziej elastycznie, system umożliwia realizację nawet bardzo małych symulacji (np. obszar osiedla) - szczegóły znajdują się w cenniku dostępnym po zalogowaniu
- możliwość wykonania analizy punktów adresowych dla obszaru lub przebiegu sieci (system umożliwia wyszukiwanie punktów znajdujących się w zadanym buforze wokół przebiegu sieci wygenerowanej w symulacji)
- możliwość wykonywania symulacji i analiz na własnych obszarach
- możliwość wykonywania symulacji i analiz na własnych punktach adresowych
- możliwość wykonywania symulacji i analiz na wybranych punktach z bazy danych PRG/NOBC/SIDUSIS (internet.gov.pl - dane z początku 2024 roku)
- możliwość przesłania do systemu poligonów określających preferowane lub wskazane do unikania obszary (i znajdujące się na nich przebiegi dróg i sieci istniejących)
- możliwość przesłania do systemu własnych, preferowanych przebiegów dróg
- ulepszony algorytm tworzenia pasywnych punktów agregacji (tzw. “szafek”) - nowy algorytm rozmieszcza szafki zgodnie z dobrymi praktykami projektowymi, co usprawnia realność wyliczeń dla szacowanej długości kabli abonenckich
- możliwość przesyłania wszystkich informacji o sieciach istniejących w jednym pliku
- ekran podsumowania długości sieci w prognozie kosztowej
- możliwość otwierania prognozy kosztowej w Google Spreadsheets (po załadowaniu pliku do swojego dysku)
- możliwość wykorzystania wbudowanych w system sieci niskiego i dodatkowo (nowość) średniego napięcia jako podbudowy do sieci napowietrznej - zaimportowane w systemie przebiegi opierają się o bazę BDOT10k z Geoportalu.

CENNIK - ile kosztuje usługa?

Dostęp do systemu uzyskujesz poprzez zakup pakietu żetonów ST (tzw. “SimToken”), które są następnie “zużywane” podczas realizacji zleceń w systemie fibersim.io lub na potrzeby utrzymania konta w systemie. Żetony ST nie podlegają ponownej zamianie na złotówki.

Koszty zleceń wyrażone w ST są różne w zależności od typu zlecenia, najczęściej jest to wartość skorelowana z liczbą PA (Punktów Adresowych) wykorzystywanych w symulacji lub analizie. Wartość zlecenia w ST jest zawsze prezentowana przed wprowadzeniem zlecenia do systemu.

Koszt zleceń w ST jest taki sam dla każdego klienta ale im większy pakiet ST został zakupiony tym tańsze jest 1ST w przeliczeniu na złotówki.

Po zakupie pierwszego pakietu ST Twoje konto jest bezpłatnie utrzymywane w systemie fibersim.io przez 6 miesięcy. Po upływie tego okresu system zaczyna naliczać miesięczną opłatę za utrzymanie dostępu do serwisu. Każdy kolejny zakup pakietu ST wydłuża okres bez opłat o 6 miesięcy od daty zakupu pakietu (przedłużenia nie sumują się).

Jeżeli korzystałeś już z naszych usług w 2023 roku to śpieszymy poinformować, że teraz nasze usługi są znacznie tańsze! Zwracamy uwagę, że system umożliwia przeprowadzenie bardzo małych symulacji, które kosztują proporcjonalnie niewiele ST. Znieśliśmy również opłatę za dostęp do obszarów.

Szczegółowy cennik pakietów ST dostępny jest po rejestracji i zalogowaniu do systemu.

Jakie macie doświadczenie w kwestii konkursów organizowanych przez CPPC oraz symulacji sieci?

inProjects.pl od 12 lat projektuje sieci światłowodowe, w naszej firmie istnieje zespół doświadczonych projektantów telekomunikacyjnych oraz doświadczony zespół programistyczny. W ramach grupy naszych spółek mamy również spółkę budowlaną werin.pl, która w dużej skali buduje sieci światłowodowe. Posiadamy pełne spektrum doświadczenia w zakresie projektowania i budowy sieci.

Od kilku lat rozwijamy nasze kompetencje związane z automatycznym trasowaniem sieci - realizowaliśmy takie podejście z sukcesami w POIG oraz we wszystkich konkursach POPC 1.1 (w ramach konsorcjum provado.pl). W ostatnim okresie zbudowaliśmy również dla UKE portal inteli.uke.gov.pl, w który poddaliśmy trasowaniu sieci całą Polskę.

W 2023 roku system fibersim.io dostarczył setki symulacji i analiz dla kilkudziesięciu operatorów w całej Polsce. Większość z nich wykorzystała fiberism.io do stworzenia biznesplanu i złożenia dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursów KPO/FERC. Przeważająca część naszych klientów otrzymała rekomendację do podpisania umowy o dofinansowanie.

W 2024 roku świadczymy usługi na potrzeby kolejnych konkursów organizowanych przez CPPC ale przede wszystkim otwieramy się na wsparcie biur projektowych i operatorów, którzy planują realizację inwestycji. Chcemy wspierać ISP w optymalnym planowaniu sieci oraz przy poszukiwaniu potencjalnych klientów, dlatego udostępniamy możliwość przeprowadzania symulacji i analiz w oparciu o dane zasięgowe z SIDUSIS (internet.gov.pl).

Dlaczego warto wykorzystać system fibersim.io jako narzędzie wspierające proces projektowania i budowy sieci?

Generowany przez fibersim.io przebieg sieci dąży do matematycznie optymalizacji jej długości (z uwzględnieniem preferowania sieci istniejących). Zespół projektantów telekomunikacyjnych w inProjects od dłuższego czasu przed rozpoczęciem prac w CAD i “rysowaniem kresek” bada warianty przebiegu sieci wygenerowane przez fibersim.io

Unikalną cechą fibersim.io jest również możliwość wykonania analiz PA i wyszukania dodatkowych białych punktów nieuwzględnionych przez CPPC poprzez analizę bazy SIDUSIS - np. w buforze wzdłuż przebiegu sieci lub na zadanym obszarze.

Dlaczego warto wykorzystać system fibersim.io jako narzędzie wspierające przygotowanie wniosku w konkursie FERC/KPO 2023 oraz KPO3 2024?

Czas trwania naborów do konkursów jest krótki, dlatego warto zoptymalizować proces przygotowania wniosku konkursowego. System fibersim.io pracuje w oparciu o dane dostarczone przez CPPC oraz umożliwia uwzględnienie własnych danych Operatora, co pozwala na:

- analizę sieci własnych i istniejących;
- analizę w oparciu o sieci firm trzecich;
- wstępną symulację kosztów, przygotowanie własnych danych na potrzeby wyliczania całościowego kosztorysu;
- przygotowanie własnych strategii symulacji sieci - ryzyko vs. koszty (wybór technologii, stopień oparcia się o sieci obce, lista punktów dodatkowych itp. itd.).

Czy system generuje formularz FPZIS?

Nie, fibersim.io nie generuje formularza FPZIS ale dostarcza dane (w QGIS i XLS) umożliwiające jego przygotowanie.


Wymogi KPO3 powodują, że w mapie koncepcyjnej generowanej przez fiberism.io należy samodzielnie uzupełnić dane węzłów zgodnie z danymi podawanymi w FPZIS.

Czy jest zachowana poufność moich danych?

Symulacje i analizy są wykonywane dla każdego operatora zarejestrowanego w systemie niezależnie, w oparciu o dane udostępnione przez CPPC oraz dane użytkownika.

Dane o przebiegach sieci wprowadzane przez operatorów są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby ich własnych symulacji.

Ceny dostarczane w arkuszu XLS prognozy kosztowej są cenami poglądowymi, każdy użytkownik może wprowadzić własne ceny i konfiguracje jednostek budżetowych. Kalkulacje budżetowe przeprowadzane są offline, na lokalnym pliku XLS użytkownika, zatem szczegóły kalkulacji kosztorysu nie są widoczne dla systemu fibersim.io i pozostają tajemnicą przedsiębiorstwa.

Regulamin usługi jednoznacznie zobowiązuje nas do zachowania poufności.

Gdzie znajdę szczegółowy opis działania Serwisu?

Po starcie usługi, akceptacji Regulaminu oraz bezpłatnej rejestracji otrzymasz dostęp do portalu symulacji, w którym znajduje się dokumentacja techniczna oraz możliwość pobrania pakietu demo, który jednoznacznie prezentuje efekty działania Serwisu.

Mam pytania, wątpliwości lub specyficzne potrzeby - chciałbym z Wami porozmawiać.

Zachęcamy do kontaktu: fibersim@inprojects.pl. Umożliwiamy również zamówienie płatnych konsultacji pozwalających skonsultować aspekty techniczne zlecenia symulacji lub jej wyników.

Zarejestruj się